afbeelding van de kabbahlistische Levensboom

Levenscoach

Het coachen bestaat uit leren omgaan met psychische en fysieke klachten met behulp van de Levensboom.

Zoals lichamelijke pijn, symptomen die horen bij chronische hyperventilatie, gevoelens van verdriet en boosheid, onrust, stress, fobieën en burn-out.

In het coachingstraject leert men de eigen energie beter te gebruiken en tot rust te komen waardoor klachten verminderen of verdwijnen.

De begeleiding bestaat onder andere uit meditatie, ontspanningsoefeningen en ondersteunende gesprekken.

Een coachingsgesprek duurt ongeveer een uur.
Kosten per sessie € 65,- (of naar vermogen).

Zie ook voor niet-kabbalistische begeleiding:
www.elsscholtes-coach.nl