afbeelding van de kabbahlistische Levensboom

De Levensboom

De Kabbalah is een Joodse wijsheidsleer die voor westerlingen goed toegankelijk is. De essentie ervan verschilt niet met die van andere, bijvoorbeeld Oosterse wijsheidstradities.

In de Kabbalah staat het woord ‘ontvangen’ centraal. Een manier van kennen, denken en weten die voorbij gaat aan rationeel-logisch denken.

Echte, dagelijks in de praktijk te brengen, wijsheid moet worden overgedragen, ontvangen, doorleefd en geleefd. Uit een boek alleen is die niet te halen.

De Kabbalah is geen historisch document, maar een geestelijk systeem dat het bewustzijn opent en doet groeien en dat toepasbaar is op de praktijk van alledag.